ရေရှားပါးမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက်(၁၀)ချက်

သန့်ရှင်းသော ရေရှိမှုသည် အထူးအခွင့်အရေး ရယူခြင်းတစ်ခု မဟုတ်ပေ။ ၎င်းသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီး၏ အစိတ်အပိုင်း တော်တော်များများကို ရေထုဖြင့် လွှမ်းခြုံထားသော်လည်း ထိုရေအများစုမှာ လူသားများ သောက်သုံးရန်အတွက် မသင့်တော်ပေ။ World Widlife Federation ၏ အဆိုအရ ကမ္ဘာ့ရေထု၏ ၃ရာ...

Water Planning And Engineering

Water is an important contributor to a sustainable and resilient sector. Water planning is an evolving and collaborative process that actively involves multiple stakeholders from different sectors. It aims to allocate rights to water for consumption purposes, water provision to the environment and p...

Google Takes on Flooding with Satellites, Machine Learning

Source: stormwater.wef.orgLeveraging the technology behind its existing suite of satellite imagery products and its expertise in artificial intelligence, search-engine giant Google (Mountain View, California) is pursuing new ways to help people protect life and property in the event of major floods....

Water Filtration Systems for Developing Countries

Source: healingwaters.org - By: deborah.bense What is Ultrafiltration and Reverse Osmosis? Ultrafiltration and reverse osmosis are two ways to treat water. These processes remove dangerous contaminants, making the water safe to drink. Water treatment technologies like ultrafiltration and revers...

Deionized Water: The Benefits and Risks

Source: sprinewellwater.comWater comes in different types – tap water, purified water, filtered water and alkaline water, to name a few. While many are safe to drink, they're usually unfit for applications that use water as a rinse, ingredient, or solvent (think the food, cosmetic, and medical indus...

Report: The essential drop to reach Net-Zero: Unpacking Freshwater's Role in Climate Change Mitigation

Source: Stockholm UniversityNew research presented at COP27 shows that water is much more important in mitigating climate change than previously believed. Better management of water is critical to tackling today's food and energy crises, both of which are exacerbated by climate change.The repor...

Space4Youth Essay Competition

Source: UNOOSA.ORG - Space as a tool to accelerate change in sustainable water resources management, hydrology and the protection of aquatic ecosystemsThe United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), in collaboration with the Space Generation Advisory Council (SGAC), launched the 202...

Water for 1.5 — the climate benefits of good water management

Source: The Australian Water Partnership - By: By Tony Slatyer, Water Policy GroupLimiting global warming to 1.5 degrees Celsius over pre-industrial levels, as agreed to be pursued under the Paris Agreement, requires everyone to act much more quickly. Good work is already being done by wat...

10 Interesting Facts About Water Scarcity

Source: Healing Waters InternationalClean and fresh water isn't a privilege—it's a necessity. Although water covers a large portion of our planet, most of that water isn't fit for human consumption. According to the World Wildlife Federation, only three percent of all earth's water comes from freshw...

Rethinking mountain water security

Source: University of Birmingham - Water security in mountain regions relies on an understanding of the interlinks of water supply and demand that goes far beyond the study of glacier melt. Current information on how the communities which depend on water from mountain snow and ice will be affec...

Water Data And Analysis

Water is important to both the natural and built environment. Analyzing Water usage and quality helps to deepen understanding of the systems being measured and guide management functions. Water quality can be defined as the chemical, physical and biological features of water and is usually related t...

Climate change impacts on the water, food and energy sectors in Myanmar’s Sittaung river basin

Source: SEI - The Sittaung river basin (SRB) remains one of the least studied basins of Myanmar in terms of the assessment of the impact of climate change. As several reservoirs already exist in the basin, much research is needed to understand how projected climate change impacts rainfall, temp...

The future of disinfection in drinking water & wastewater

Source: International Water Association TYPE: WebinarDURATION: 1:30 hoursSTART DATE: 09 Nov 2022START TIME: 14:00 (London time)LANGUAGE: EnglishFORMAT: Discussion panel and sessionCERTIFICATION: N/A Target Audience Water professionals from academia, industry, water utilities, and administr...

Warming oceans likely to shrink the viable habitat of many marine animals – but not all

Source: USF COLLEGE OF MARINE SCIENCE - By: Kristen Kusek A professor and marine physiology expert at the USF College of Marine Science, Seibel recently published a paper in Nature Climate Change. It connects the dots pertaining to animal metabolism that he's collected over 20 years and seven r...

Report: State of the world's drinking water

Source: UN Water - On 24 October 2022, the World Health Organization (WHO) and the United Nations Children's Fund (UNICEF), and the World Bank, launched the report State of the world's drinking water: An urgent call to action to accelerate progress on ensuring safe drinking water for all. The r...

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal