အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (International Water Management Institute - IWMI) သည် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ "ရေလွှမ်းမိုးမှုကို အခြေခံသော လယ်ယာမြေစနစ်" (Flood Based Farming System - FBFS)တွင် ဘက်ပေါင်းစုံပေါင်းစည်းလုပ်ဆောင်စေရေးကို အထောက်အပံ့ပေးမည့် "ရေလွှမ်းမိုးမှုအခြေခံသော အရင်းအမြစ်စီမံ...
28 July 2020 - Source: Myanmar Times - The Ayeyarwady River in Mandalay Region could overflow in the next two days, as it reached the height of 12.33 metres on July 26, said the Department of Meteorology and Hydrology. The department said the river is rising about one centimetre per hour and is...
Source IFRC (reliefweb) Originally published 27 Jul 2020 A. Situation analysis Description of the disaster A total of 4,000 households of 20,000 people in Mandalay are affected by the rapid onset flood that was caused by a broken geological sedimentary dike1 on 19 July 2020. Mandalay is an administr...
27 July 2020 - Source: Mizzima - Monsoon flooding forced over 25,000 people to leave their homes in Myanmar's regions and states, an official of the Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement told Xinhua on Saturday. "As of Thursday, there are only 78 shelters left, accommodating over ...
22 July 2020 - Source: Eleven Media Group - Although the floods caused by the broken embankment on the bank of the Ayeyawady River near Shwege Sewage Pumping Station in Amarapura Township, Mandalay Region, is now under control, the number of affected local people has reached over 13,400. A leak...
22 July 2020 - Source: Global New Light of Myanmar - Vice President U Henry Van Thio, in his capacity as the Chairman of the National Disaster Management Committee, inspected the control of Ayeyawady River flood- waters caused by damages to the embankment near Shwe Gae wastewater treatment facility ...
16 July 2020 - Eleven Myanmar - Weak monsoon winds will make less rain in Myanmar for the next three days and the danger of river flooding is not imminent, said Kyaw Moe Oo, Director General of Department of Meteorology and Hydrology (DMH). More rain is still expected to pour in southern and no...
13 July 2020 – We were very happy to see that the community is already taking its own initiatives to reduce the impact of flooding. Over the past months, the Ward Officer of Ward 5 undertook to upgrade and restore a large part of the drainage network in his neighborhood, removing sediment, cleaning,...
15 July 2020 - Source: Global New Light of Myanmar - With flood season on the horizon, local authorities are preparing to face the dual challenge of COVID-19 and floods in their respective regions. The swollen Ayeyawady River inaundated low-lying areas in Myitkyina and Waigmaw in Kachin State o...
15 July 2020 - Source: Mizzima - The water level in Ayeyarwady River is rising in Shwegu Township, Kachin State and Katha Town in Sagaing Region. Director General of Meteorology and Hydrology Department, Kyaw Moe Oo, said and was reaching danger levels. 13 village-tracts and 6,143 acres of farm...
Climate change will affect the availability, quality and quantity of water for basic human needs, threatening the effective enjoyment of the human rights to water and sanitation for potentially billions of people. The hydrological changes induced by climate change will add challenges to the sustaina...
13 July 2020 - Source: Global New Light of Myanmar - Officials from Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement along with governmental officials from Kachin State provided relief aids to flood victims in Kachin State yesterday. The flood water from the Ayeyawady inundated low-lying are...
13 July 2020 - Source: Eleven Myanmar - Low-lying wards in Myitkyina Township, Kachin State, are flooded as the water level of Ayeyawady River has reached 1,046 cm after the incessant heavy downpours in northern Myanmar. On 12 July, the natural disaster preparedness committee evacuated 107 popu...
11 July 2020 - Source: Eleven Myanmar - Water is covered some villages located in lower areas in Kani Township, Sagaing Region since the evening of July 9 as water level in Chindwin River is increased, sources said. "Lower areas of Sinthay, Kyarmaw, Shwemyinmo, and Kachin villages are covered w...
10 July 2020 - Source: The Global New Light of Myanmar The number of people displaced by river bank erosion has increased this year in Magway Region when compared to that of last year, according to the Disaster Management Department. Although only about 200 households were displaced by the river ban...

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal