တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘောတူညီထားတဲ့ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက် (Sustainable Development Goals) ကို အခုလက်ရှိအချိန်ကနေ ၂၀၃၀ ခုနှစ် အတွင်း ကျွန်တော်တို့ စွမ်းဆောင်အောင်မြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် လူပေါင်း သန်းတစ်ဝက်နီးပါးကို အန္တရာယ်ကင်း စိတ်ချရတဲ့ သောက်ရေရရှိအောင်၊ လူပေါင်းတစ်သန်းကိ...
Applications for the MAS class of 2021/2022 are now being accepted! Students who require scholarship support are HIGHLY encouraged to apply in January so that they can be considered for the scholarship schemes that are available. The following requirements MUST be met: Educational background in envi...
30 Dec 2020 - Source: Global New Light of Myanmar - The Fauna & Flora International – Myanmar Programme launched the Zoom Online Training starting from 7 December to promote community-based ecotourism in Indawgyi Lake and nearby areas. "The online training is conducted under three programmes," s...
Brief Information  The objectives of the webinar are to strengthen the knowledge and awareness of flood management from various perspectives to the participants and to establish a network for the exchange of information related to this webinar's theme.  Date - 3 January 2021 (Sunday) Time ...
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် လာမည့်ကာလများ၌ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည့် သင်တန်းများ၌ကောင်းမွန်တိုးတက်သော သင်ကြားနည်းစနစ်များအသုံးချနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာ ဌာနမှ အားသွန်ခွန်စိုက်ဆောင်ရွက်နေကြပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှစ၍ The Water Agency၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့် VU Amsterdam တက္ကသိုလ...
Water and Environment Studies Department put a lot of efforts in improving the teaching practices, which can be helpful in their upcoming course in the coming months at the University of Yangon. Starting from the first week of November 2020, the six-week "Teaching for Learning" Program had been init...
We're looking for emerging conservation leaders from Southeast Asia who are at the forefront of ocean-focused initiatives! The Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Marine Accelerator Program (MAP) is a program to advance the capacity of emerging conservation leaders and influencers from...
Have you heard about SUWAS (Sustainable Urban Water and Sanitation – Integrated Processes) program? Have you known that SUWAS is one of the international training programs which enhances the comprehensive capacity building required in improving sustainable urban wash and sanitation functions? With t...
This DAP also presents an overarching policy framework which shall guide the delivery of development assistance, together with clear procedures that streamline the identification, design, negotiation, approval, implementation and evaluation of initiatives funded in part or whole by development assis...
11 Oct 2020 - Source: The University of Hong Kong - A group of students from the University of Hong Kong (HKU) took part in a novel solution to address the water supply problem in a slum area in Myanmar. Twenty HKU students went on a three-week trip organised by the Department of Civi...
"We are trying to control the quantity of faecal sludge by monitoring the collecting trucks on (1) where they are heading, (2) how much amount of sludge is on them and (3) the starting time and the route of the trucks by installing weight sensors and GPS tracking based on IoT technology," by Author ...
For 5 days in a row, staffs of the Environment and Water Studies (EWS) department of the University of Yangon and a team of academics from the Netherlands, Sweden, Singapore, Japan and the U.S. met online to finalize the curriculum of the new Bachelor of Water Studies. This curriculum design worksho...
Aye Aye Khaing is a Sub Assistant Engineer (S.A.E) at Water & Sanitation Department under Mandalay City Development Committee since 2012 and her core task is at the Procurement and Maintenance Section. She attended the International Executive Master programme (Management of Urban Water Supply an...
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ ရေရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် အလျောက် "ရေသည် လောင်စာဆီအသစ်ဖြစ်သည်"ဟူသည့် ဆိုစမှတ်ပင် ရှေ့ ထောင်စုနှစ် များ တွင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ "သတင်းအချက်အလက်သည် လောင်စာဆီအသစ်ဖြစ်သည်"ဟု ပြောစမှတ်စကားသည်လည်း အလားတူပင် ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်သည် တိုးပွားလာသော သတင်းအချက်အလက်၏ဈေးကွက်တန်ဖိုးကို ကမ္ဘာ...
This week we arranged an interview section with Ko Aung Kyaw Kyaw who studied Master of Advanced Civil Engineering (Water) in Monash University, Australia by the Australian Award Scholarship Program. In this article, he shared his experience of how he applies for a scholarship, and precious tips for...

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal