ေျမေအာက္ေရႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ (Groundwater & Health) အပိုင္း ၂

ေျမေအာက္ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ေနသည့္ဓါတ္ပစၥည္းမ်ား၏စံႏွန္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္က်န္းမာေရးသက္ေရာက္မူ႔မ်ား (Dissolved Chemical Properties, Standard (WHO2011) and Health Impact & Remarks) (အသံုးျပဳသည့္ယူနွစ္ = မီလီဂရမ္ပါလီတာ (mg/l =milligrams/liter, or parts per million (ppm ); Nephelometric Turbidity Units (NT...
Read more

‘Our land is collapsing around us’: Ayeyarwady at risk from rampant sand mining

Irresponsible sand mining in the Ayeyarwady River is destroying the livelihoods of farmers and fishers and placing environmental stress on the nation's rice bowl. ​ By HEIN KO SOE and CLARE HAMMOND | FRONTIER ON JANUARY 16, about 250 residents of Thet Thit Kyun village tract in Bago Region sailed in...
Read more
Tags:

Water, traffic projects set to improve Yangon

​12 Feb 19 - Source: Myanmar Times - Yangon has been striving to cope with the demands of modernisation ever since the military junta that ruled the country for over half a century gave way to the pressure of reforms nearly a decade ago. The city's ageing infrastructure, some of which dates back to ...
Read more

Crack in Taungnawin Dam no risk to safety - Authorities

11 Feb 19 - Source: Mizzima - The crack at a dam in Myanmar's Bago region poses no risk to public safety following several earthquakes that jolted Paukkaung, Bago region last year, Xinhua reported quoting an initial assessment of the Myanmar Dams National Committee. The crack at the earthen embankme...
Read more

The Gyo Phyu Pipeline and his companions - A Renovation Project of Pipeline

The idea is not to promote our company but to promote collaboration by Raphael Monnier ​We made an interview with Raphael Monnier who is the co-founder of Yangon-based architecture and design company Blue Temple. He shared his thoughts and visions about renovation of Gyo Phyu pipeline. Mon...
Read more

ေျမေအာက္ေရႏွင့္က်န္းမာေရး၊ (Groundwater & Health) အပိုင္း ၁

​စကားဦး (Preface) ။ ။ျမန္မာႏိွင္ငံတြင္ေျမေအာက္ေရကိုစက္ေရတြင္းမ်ား၊ လက္တူးတြင္းမ်ားက တဆင့္ထုတ္ယူသံုးစြဲေနၾကသည္မွာ လြတ္လပ္ေရးမရမွီေခတ္ကစ၍ ယေန႔အထိပင္ျဖစ္သည္။ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ေနာင္းပုိင္းကစ၍ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ထုတ္ယူသံုးစြဲလာၾကသည္။ ေသာက္သံုးေရ၊စိုက္ပ်ိဳးေရ၊ စက္ရံုအလုပ္ရုံသံုးေရ၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသံုးေရ၊ စသ...
Read more

Yangon in 2019 – A Water Wise City - Community of Practices Workshop

To understand the water management efforts planned for 2019, this community of practice (CoP) workshop explored prospective water management activity in the Yangon and its region through the collaborative opportunities between various water professionals. At this workshop on January 23, Dr Piet File...
Read more

Our wetlands are worth saving

05 Feb 19 - Source: Myanmar Times - The theme of World Wetlands Day 2019 on Saturday – Wetlands and Climate Change – was aimed at encouraging people to conserve wetlands to mitigate climate change, said U Thein Aung of the Myanmar Bird and Nature Society. Myanmar has many wetlands, which consist of ...
Read more

To His Majesty - An Extraterrestrial Discovered Ayeyarwady River

This article is based on the recent trip on Ayeyarwady river by Mr.Piet Filet. This review is the joining force of the water expert and the one who love to write To His Majesty King Toartrogenm Palace Phobos, Mars To his Most Excellent Majesty, King of Mars, May it please your Majesty, With the duti...
Read more

On track to meet Yangon’s growing water needs

04 Feb 19 - Source: Myanmar Times - With the hot season not far away, water shortages are set to become a problem again in many parts of Yangon. According to U Myint Zaw Than, Yangon City Development Committee (YCDC) deputy head of the Engineering Department for Water and Sanitation, the YCDC suppli...
Read more

Inland Fisheries Management and Integrated Agriculture Improve Fish Availability and Dietary Diversity

The value of inland fisheries has led to some important initiatives by the National Water Resources Committee (NWRC). Michael Akester from WorldFish Inland capture fisheries provide an important contribution to Myanmar's GDP together with agriculture. Inland fisheries play a key role in ensuring foo...
Read more

Vice President U Henry Van Thio inspects embankment maintenance works in Nyaungdon

3 Feb 2019 - Source: The Global New Light Of Myanmar - National Natural Disaster Management Committee Chairman Vice President U Henry Van Thio accompanied by Union Minister for Construction U Han Zaw, Ayeyawady Region Chief Minister U Hla Moe Aung, Deputy Minister for Agriculture, Livestock and Irri...
Read more

Rosemary shares update on Myanmar Living Water Project

31 Jan 19 - Source: The Inverell Times - I have just returned from visiting the 52 water tanks in the dry zone of central Myanmar, built in 2018, and as always I feel a special sense of pride when I see "Inverell" on some of the plaques in this most remote and forgotten part of our world. I have bee...
Read more

Govt announces ‘project bank’ to get Myanmar building

31 Jan 19 - Source: Myanmar Times - The government has announced the launch of an online "project bank" which will change the way infrastructure programmes are planned, determined and funded. Speaking at the Invest Myanmar Summit in the capital city, deputy finance minister U Set Aung said the proje...
Read more

Drinking water plants inspected in Yangon

30 Jan 19 - Source: Mizzima - The Department of Food and Drug Administration (FDA) has been carrying out surprise inspections at drinking water plants in four townships of Yangon Region every month, state media reported quoting Dr Min Wun, the head of FDA (Yangon). "The plan is expected to cover the...
Read more

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal

Subscribe to our newsletter.