Photo

သဘာ၀တရားျကီးကေတာ့သင္ေပးေနပါတယ္ ……….. ကၽြန္ေတာ္တို ့ကေရာ သင္ယူေနျကရဲ့လား

ေရ ေလာကျကီးအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားျကီးထဲကမွ အဓိကျပႆနာျကီး(၃)ရပ ္မွာ ေရရွားျခင္း၊ ေရျကီးျခင္းနဲ ့ ေရညစ္ညမ္းျခင္းတို ့ပဲျဖစ္ျကပါတယ္။ ဆယ္စုနွစ္တစ္ခုေက်ာ္ လြန္ျပီးေနာက္ ကမ႓ာလူဦးေရဟာ ႏွစ ္ဆ ေက်ာ္ တိုးတက္လာတာေျကာင့္ ေရသံုးစြဲမႈပမာဏဟာ လည္းတိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတ ြက္ အဓိက စိန္ေ...
photo

‘All the fish died’: Kachin communities alarmed at impact of banana plantations

Communities in Kachin State are increasingly alarmed about the environmental impact of chemical runoff from burgeoning banana plantations. By EMILY FISHBEIN | FRONTIER ON THE afternoon of February 6, fish started dying in two streams near a banana plantation in Kachin State's Waingmaw Township. Resi...
Photo

Meet me at Indawgyi

07 March 19 - Source: Myanmar Times - The legend of the lake tells of the decadent city See Khan, sprawled across a valley in Kachin State. See Khan was an insult to the world and in retribution for its sinful ways was flooded – either by resident nat or a great dragon. Today, in the place where See...
IWRM-Cartoon-Book-Cover

Integrated Water Resources Management (IWRM) Cartoon Book

​This cartoon book is published by Myanmar Water Partnership (MmWP) supported by Global Water Partnership. It explains the importance of water resources in the world, how they exist, their different types of usages, and the water challenges in these days. In the end, why we need to preserve the wate...
Wetland

စိမ့္ေျမေဒသႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ျခင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ႔စိမ့္ေျမေဒသမ်ားေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ "စိမ့္ေျမေဒသႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ယွဥ္တဲြဖံြ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး" ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ စိမ့္ေျမေဒသႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔သည္ အက်ိဳးစီးပြားကဲြလဲြေနသည္ဟု မွတ္ယူထားၾကေသာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ဒီေဆာင္ပုဒ္သည္ ထူးျခားေကာင္း ထူးျခာ...
A Role Play of Wetlands in Yangon

A Role Play of Wetlands in Yangon

​This article is a feature article dedicated to World Wetlands Day 2019. We prefer to write about the wetlands in Yangon, additionally, which can be created into public spaces without losing its essence. Therefore, the interview talk from Raphael Monnier gave valuable input for showing the importanc...
Gyo-Phyu-1

The Gyo Phyu Pipeline and his companions - A Renovation Project of Pipeline

The idea is not to promote our company but to promote collaboration by Raphael Monnier We made an interview with Raphael Monnier who is the co-founder of Yangon-based architecture and design company Blue Temple. He shared his thoughts and visions about renovation of Gyo Phyu pipeline. Monn...
Photo

Conserving biodiversity in the Chindwin River Basin in Myanmar

How is the issue of biodiversity conservation perceived in Myanmar in terms of economic development, livelihoods and policy? Where are the policy gaps?  Source: sei.org Given Myanmar's rapid economic development in recent years, the Chindwin Basin faces unplanned and unmanaged changes occur­rin...

Piloting river basin management in the Bago Sub-basin, experiences and recommendations

The aim of the IWRM project has been to pilot the development of a coordinated River Basin Management Plan. The report presents the procedures applied and the experiences gained as part of this pilot in the Bago River Sub-basin during the period2015 - 2018. The report explains the basic principles f...

Conservation of biodiversity and improved management of protected areas in Myanmar

​The aim of the study has been to give important and improved knowledge about aquatic macrophytes and phytoplankton biodiversity in the Indawgyi Lake. The survey took place in September 2017 and included physical measurements, water chemistry, phytoplankton, and aquatic macrophytes.   Download ...
Photo

Good Floods, bad floods: managing the negatives of floods while maintaining its many benefits

The International Water Management Institute (IWMI) manages the "Testing Adaptation in Flood-Based Resource Management" project that seeks to support the integration of Flood-Based Farming Systems (FBFS) in the Ayeyarwaddy Delta of Myanmar. Funded by the European Commission and the International Fun...
Photo

Sprouting Mangroves Restore Hopes in Coastal Myanmar

SHWE THAUNG YAN, Myanmar, Jan 4 2019 (IPS) - Htay Aung is having a moment. The 63-year-old retired professor of Marine Science sits at the foot of a Buddha statue atop a hill on Shwe Thaung Yan sub township, in Myanmar's Ayeyerwady region, almost in meditation. Below him, a vast thicket of mangrove ...
WLE-Forum-18-feature-

Outcomes from the Greater Mekong Forum on Water, Food, and Energy

21 Dec 18 - Source: Australian Water Partnership - The Greater Mekong Forum on Water, Food and Energy was held in Yangon, Myanmar, on 4-6 December. The theme of this year's Forum was 'Economic Development and the Rivers of the Greater Mekong', focusing on ways in which economic, environmental and so...
Photo

Pyu Lake residents seek to protect their natural treasure

​11 Dec 18 - Source: Myanmar Times - U Kan Oo was roused from his sleep in the early morning of December by what at first sounded like a loud cries coming from his roof. But a few seconds after he gathered his bearings, he realised that it was that season of the year again when birds escaping t...
Photo

Neglecting Myanmar’s biodiversity means cost and conflict for businesses

23 Nov 18 - Source: Myanmar TImes - Myanmar's private sector needs to identify the impact of their businesses on biodiversity and ecosystems early on to avoid cost and conflict, a recent report states. Yangon-based Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) recently published a briefing pap...

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal