ေျမေအာက္ေရႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ (Groundwater & Health) အပိုင္း ၂

ေျမေအာက္ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ေနသည့္ဓါတ္ပစၥည္းမ်ား၏စံႏွန္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္က်န္းမာေရးသက္ေရာက္မူ႔မ်ား (Dissolved Chemical Properties, Standard (WHO2011) and Health Impact & Remarks) (အသံုးျပဳသည့္ယူနွစ္ = မီလီဂရမ္ပါလီတာ (mg/l =milligrams/liter, or parts per million (ppm ); Nephelometric Turbidity Units (NT...
Read more

The Gyo Phyu Pipeline and his companions - A Renovation Project of Pipeline

The idea is not to promote our company but to promote collaboration by Raphael Monnier ​We made an interview with Raphael Monnier who is the co-founder of Yangon-based architecture and design company Blue Temple. He shared his thoughts and visions about renovation of Gyo Phyu pipeline. Mon...
Read more

ေျမေအာက္ေရႏွင့္က်န္းမာေရး၊ (Groundwater & Health) အပိုင္း ၁

​စကားဦး (Preface) ။ ။ျမန္မာႏိွင္ငံတြင္ေျမေအာက္ေရကိုစက္ေရတြင္းမ်ား၊ လက္တူးတြင္းမ်ားက တဆင့္ထုတ္ယူသံုးစြဲေနၾကသည္မွာ လြတ္လပ္ေရးမရမွီေခတ္ကစ၍ ယေန႔အထိပင္ျဖစ္သည္။ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ေနာင္းပုိင္းကစ၍ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ထုတ္ယူသံုးစြဲလာၾကသည္။ ေသာက္သံုးေရ၊စိုက္ပ်ိဳးေရ၊ စက္ရံုအလုပ္ရုံသံုးေရ၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသံုးေရ၊ စသ...
Read more

On track to meet Yangon’s growing water needs

04 Feb 19 - Source: Myanmar Times - With the hot season not far away, water shortages are set to become a problem again in many parts of Yangon. According to U Myint Zaw Than, Yangon City Development Committee (YCDC) deputy head of the Engineering Department for Water and Sanitation, the YCDC suppli...
Read more

Rosemary shares update on Myanmar Living Water Project

31 Jan 19 - Source: The Inverell Times - I have just returned from visiting the 52 water tanks in the dry zone of central Myanmar, built in 2018, and as always I feel a special sense of pride when I see "Inverell" on some of the plaques in this most remote and forgotten part of our world. I have bee...
Read more

Drinking water plants inspected in Yangon

30 Jan 19 - Source: Mizzima - The Department of Food and Drug Administration (FDA) has been carrying out surprise inspections at drinking water plants in four townships of Yangon Region every month, state media reported quoting Dr Min Wun, the head of FDA (Yangon). "The plan is expected to cover the...
Read more

Half of water meter fees wasted in Mon, minister says

17 Jan 19 - Source: Myanmar Times - Mawlamyine township in Mon State collected municipal fees on only half the volume of water consumed last year, said U Min Kyaw Lwin, minister of Municipal Affairs for the Mon State government. The 23 districts of Mawlamyine township used 190 billion litres of wate...
Read more

The artery of Yangon

​1 Dec 18 - Source: Frontier Myanmar -  Ambitious plans are being made for a pipeline in Yangon that plays a vital role in the communities through which it passes, and not only because it carries water. By EVA HIRSCHI | FRONTIER Photos MATIAS BERCOVICH GRASS GROWS under the long metal tube...
Read more

The way that German water experts can help the Myanmar Water Sector

​ Myanmar is a huge market for water and wastewater sector among Southeast Asian region. Additionally, Myanmar is facing the challenge of waste water treatment in industrial sector but also technical training for the future generation. "One of the key challenges that registered industries are facing...
Read more

Advanced Technology for Water Solutions

This presentation is presented by Miss Chiho Miura, representative from JFE Technologies during MyanmarWater 2018.  She was presenting on advanced technologies for water solutions.JFE technologies is a Japanese organisation that has been developing a pilot plant for waste water in Dala tog...
Read more

2018 World Water Day Global Hits

U Khin Maung Yi, Vice Chairman from WATSAN TD- Myanmar Engineering Society (MES) presented about the "2018 World Water Day Global Hits".  He mentioned the six hits: First Hit - 2/3 of the world's forests is degraded, Second Hit - around 1.9 billion people live in areas where water is already sc...
Read more

Management and Modeling of Water Supply System in Mandalay City

Daw Yu Yu Htay, member of MES-WATSAN TD Myanmar Engineering Society (MES)- Mandalay Chapter, presented about "Management and Modelling of Water Supply in Mandalay City, Myanmar" during the MyanmarWater 2018.    Download PDF File Here

The company that works to serve the people

20 Nov 18 - Source: Myanmar Times -  Villagers usually start their day early, doing their household chores and attending to their farms before the sun gets too hot. But one Monday, residents of Tha Pyay Kone Village in Hmawbi township in the outskirt of Yangon were exceptionally busy. It w...
Read more

Sustainable Water Supply Management in Yangon City

This presentations was presented by Assistant Engineer, U Zaw Win Aung, from Engineering Department of Water and Sanitation, Yangon City Development Committee (YCDC) on MyanmaWater 2018.  He presented " Sustainable Water Supply Management in Yangon City". He included about adequate and app...
Read more

YCDC sees safe, potable water for all in Yangon City by 2021

​19 Nov 18 - Source: Myanmar Times -  Potable tap water for all residents in Yangon city is expected to become a reality by 2021 as the current administration intensifies efforts to redevelop the country's economic capital. U Zaw Win Aung, section head of the Engineering Department (Water and S...
Read more

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal

Subscribe to our newsletter.