discover-wetlands

ေရတိမ္ေရ၀ပ္ေဒသေတြက ဘာတန္ဖိုးေတြရွိလဲဆိုတာ ရွာေဖြေတြ ့ရွိျခင္း

ဘာေၾကာင့္ေရတိမ္ေရ၀ပ္ေဒသေတြက တန္ဖိုးရွိေနရတာလဲ? သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ ဒီေရတိမ္ေရ၀ပ္ေဒသေတြဟာ ျမိဳ ့ထဲနဲ ့ျမိဳ ့အနီးပါတ္၀န္းက်င္ေတြမွာ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ေရၾကီးေရလ်ွံမႈေတြ ၾကံဳေတြ ့လာရင္ ေတြ ့ရေလ့ရွိပါတယ္။ လူအမ်ားစုဟာ ရႊံႏြံေတြ စိမ့္ေျမေတြ ေရကန္ေတြ ကိုေတြ ့လိုက္ရင္ အနာဂါတ္မွာ အေဆာက္အဦးေတြေဆာက္မယ့္ေနရာ၊ လမ္းေ...
Read more
Photo

Chindwin Basin biodiversity faces serious threats, urgent conservation measures needed, say SEI’s scientists

SEI scientists say Myanmar's rapid economic development threatens the Chindwin Basin's flora and fauna and the local livelihoods dependent on these resources. Implementing a host of conservation measures can save these valuable natural resources. ​ Written by Rajesh Daniel ​| Stockholm Envrionment I...
Read more
Photo

Shan parliament debates Inle Lake conservation bill

12 June 19 - Source: Myanmar Times - The Shan State Hluttaw debated a bill on the conservation of Inle Lake in Nyaungshwe township from June 6 to 8. The bill was drafted by the hluttaw Bill Committee, government agencies, civil society organisations and local MPs. "This law is necessary for Inle Lak...
Read more
Shan-State-Lawmakers-to-Discuss-Draft-Inle-Lake-Conservation-Law

Shan State Lawmakers to Discuss Draft Inle Lake Conservation Law

28 May 19 - Source: The Irrawaddy - YANGON—The Shan State Parliament will soon discuss a draft law that will allow the participation of local residents in the conservation of Inle Lake, one of the most prominent landmarks in Shan State.  The draft law proposes the formation of a lake governing ...
Read more
Photo-Contest-Winners-CEPF

2019 Photo Contest Winners

20 May 19 - Source: CEPF - Today, International Day for Biological Diversity , we celebrate the incredible biodiversity conservation work of our grantees by announcing the winners of our sixth annual photo contest. We received more entries than ever before and, collectively, they make a powerful sta...
Read more
Wildlife

Crowdfunding brings life-saving water to Myanmar’s deer

​10 May 19 - Source: The Dispatch - A herd of endangered deer wait under the shade of one of the sparse trees in this parched central Myanmar landscape, watching as rangers dispatch drinking water — a life-saving resource funded by well wishers across the country. Crowdfunding brings life-saving wat...
Read more
NIVA-IWRM-Second-Phase

Integrated Water Resources Management Project in Bago moves into second phase

28 Apr 19 - The second phase of the IWRM project has been approved for funding by the Norwegian embassy in Myanmar. The project is part of the Myanmar Norway Environmental Programme phase II. Five new years for the Integrated Water Resources Management – Training and Institution Building project fro...
Read more
environmental-conservation

Myanmar environmental conditions improve

05 April 19 - Source: Myanmar Times - Despite severe damage in the past two decades, Myanmar's environment has improved, according to U San Oo, deputy director general of the Environmental Conservation Department. During a press conference at the ministry on Thursday, he credited the improvement of ...
Read more
Photo

သဘာ၀တရားျကီးကေတာ့သင္ေပးေနပါတယ္ ……….. ကၽြန္ေတာ္တို ့ကေရာ သင္ယူေနျကရဲ့လား

ေရ ေလာကျကီးအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားျကီးထဲကမွ အဓိကျပႆနာျကီး(၃)ရပ ္မွာ ေရရွားျခင္း၊ ေရျကီးျခင္းနဲ ့ ေရညစ္ညမ္းျခင္းတို ့ပဲျဖစ္ျကပါတယ္။ ဆယ္စုနွစ္တစ္ခုေက်ာ္ လြန္ျပီးေနာက္ ကမ႓ာလူဦးေရဟာ ႏွစ ္ဆ ေက်ာ္ တိုးတက္လာတာေျကာင့္ ေရသံုးစြဲမႈပမာဏဟာ လည္းတိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတ ြက္ အဓိက စိန္ေ...
Read more
IMG_7717_2018-1116-130526

Ayeyarwady Basin Exploratory Scoping Study

Donor/Partner : Australian Water Partnership (AWP) | Duration : 2017-2018 | Location : Myanmar About: The Ayeyarwady River and its basin is home to some 70% of Myanmar's population. Rapid economic development in recent years has led to increasing demand for water for irrigation, industrial purposes ...
Read more
Photo

Meet me at Indawgyi

07 March 19 - Source: Myanmar Times - The legend of the lake tells of the decadent city See Khan, sprawled across a valley in Kachin State. See Khan was an insult to the world and in retribution for its sinful ways was flooded – either by resident nat or a great dragon. Today, in the place where See...
Read more
IWRM-Cartoon-Book-Cover

Integrated Water Resources Management (IWRM) Cartoon Book

​This cartoon book is published by Myanmar Water Partnership (MmWP) supported by Global Water Partnership. It explains the importance of water resources in the world, how they exist, their different types of usages, and the water challenges in these days. In the end, why we need to preserve the wate...
Read more
Wetland

စိမ့္ေျမေဒသႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ျခင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ႔စိမ့္ေျမေဒသမ်ားေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ "စိမ့္ေျမေဒသႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ယွဥ္တဲြဖံြ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး" ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ စိမ့္ေျမေဒသႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔သည္ အက်ိဳးစီးပြားကဲြလဲြေနသည္ဟု မွတ္ယူထားၾကေသာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ဒီေဆာင္ပုဒ္သည္ ထူးျခားေကာင္း ထူးျခာ...
Read more
Article-Cover-Picture

ေရ သယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရး

​အက်ဥ္းခ်ဴပ္ အေရးပါးဆံုးေသာ ေရခ်ိဳသယံဇာတမ်ား မညစ္ညမ္းေစရန္နွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို တန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဴရမည္ျဖစ္သည္။ လူသားဘ၀ ရွင္သန္ရပ္တည္နုိင္ေရး၊ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႕အတြက္ တစ္နုိင္တစ္ပိုင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသျဖင့္ ကိုယ္စီကိုယ္ငွာ လုပ္ေဆာင္ၾကပါ...
Read more
Photo

Conserving biodiversity in the Chindwin River Basin in Myanmar

How is the issue of biodiversity conservation perceived in Myanmar in terms of economic development, livelihoods and policy? Where are the policy gaps?  Source: sei.org Given Myanmar's rapid economic development in recent years, the Chindwin Basin faces unplanned and unmanaged changes occur­rin...
Read more

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal