ရေရှည်တည်တံ့သည့် ပတ်ဝန်းကျင် ရပ်ကွက်များတွင် ပျှမ်းမျှအားဖြင့် လူတို့သည် ပိုကျန်းမာလေ့ရှိပြီး ကလေးများသည် အပြင်ထွက်် ကစားလေ့ရှိသည်။ မကြာသေးမီ နှစ်များအတွင်း မြို့နှင့် မြို့ကြီးများတွင် စိမ်းလန်းစိုပြေခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ ပိုမိုရရှိလာသည်။ လူအများစုသည် ပိုမို စိမ်းလန...
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘောတူညီထားတဲ့ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက် (Sustainable Development Goals) ကို အခုလက်ရှိအချိန်ကနေ ၂၀၃၀ ခုနှစ် အတွင်း ကျွန်တော်တို့ စွမ်းဆောင်အောင်မြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် လူပေါင်း သန်းတစ်ဝက်နီးပါးကို အန္တရာယ်ကင်း စိတ်ချရတဲ့ သောက်ရေရရှိအောင်၊ လူပေါင်းတစ်သန်းကိ...
There are many experienced water experts who have been working over many years in the Myanmar Water Sector. They came across the military junta ruling from 1962 - 2011 (ref. here) and experts and specialists were oppressed under the military regime. Till today, they stand up in their self-righteousn...
The Bago Sub-basin Area Committee consists of sector and environmental authorities, and the Non-governmental Stakeholder Group consists of NGOs, politicians, private actors and civil society. These two institutions have been central discussion and decision-making arenas for the development of the Ba...
ပဲခူးမြစ်ဝှမ်းဒေသ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု ကော်မတီတွင် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ ပါဝင်ပြီး အစိုးရမဟုတ်သော အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အဖွဲ့တွင် NGO များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းကော်မတီနှစ်ခုသည် ပဲခူးမြစ်ဝှ...
The report is one of the deliverables of the project Integrated water resources management – Institutional building and training. The main purpose of the report has been to achieve improved knowledge about aquatic biodiversity and water chemistry in Inlay Lake, and to give an example for assessing t...
This report is a deliverable of the project, IWRM, Institutional Building and Training, a collaborative effort by the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) and the Norwegian Institute for Water Research (NIVA). An important aim of this project is to pilot test th...
The report presents the "Bago River Sub-basin Management Plan" a plan which has been prepared by the Bago River Sub-basin Committee, with input from the Bago Non-governmental Stakeholder Group during the period of 2016 - 2018. The process of developing this plan, including also the participatory pro...
Moeyingyi reservoir (constructed in 1878) is situated in the Bago Region, south eastern part of Myanmar. The area was established as Moeyingyi Wetland Wildlife Sanctuary in 1988, and in 2004 it was designated as the first Ramsar site of Myanmar. The aim of the present study was to give important and...
29 Sep 2020 - Source: Global Times - China and the other five Mekong River countries reached an agreement on the memorandum of understanding (MoU) to discuss China-proposed practical measures of sharing the Lancang River's hydrological data for the whole year with the Mekong countries at the se...
07 Aug 2020 - Source: Radio Free Asia - As water levels in the lower-Mekong region hit record lows for the second year in a row, a report published Friday by the intergovernmental Mekong River Commission urged China, Myanmar and its member countries to share more data about hydroelectric dam op...
Anthropogenic pressures such as river infrastructure, agriculture and power generation are rapidly increasing in Southeast Asia, aimed at providing food security within the region. However, this will lead to unintended river health consequences, and, currently, most Southeast Asian countries have no...
7 MAY 2020 - Source: Global New Light of Myanmar - More than K5.3 billion worth riverbank protection project will be implemented next year. The project will be implemented along Ayeyawady river and Dokehtawady river in 2020-2021 fiscal year, said U Kyaw Myint Than, the head of the Directorate o...
Source: Academia  Taking the Salween River in Myanmar as a case study, this paper draws on a growing body of hydrosocial literature to analyze the multiple ontologies of water taking each ontology to be constituted of-and enacted within-a human-more-than-human assemblage, the spatiote...
​21 APR 2020 - Source: The Star - KUNMING: The 92nd Mekong River joint patrol led by China, Laos, Myanmar and Thailand started on Tuesday (April 21) from Jingha Port, Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture in southwest China's Yunnan Province. The mission will cover areas including the "Golden...

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal