"ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက်‌‌ မြေအောက်ရေ၏ အရေးပါမှု" အချက်အလက်ပြရုပ်ပုံကားချပ်သည် the Groundwater Solutions Initiative for Policy and Practice (GRIPP) မှ ပါ၀င်သော အဖွဲ့အစည်းများမှ အချက်အလက်များကို ကူညီထားပါတယ်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်က တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြေအောက်ရေ အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု အဖြစ်က...
Climate change will affect the availability, quality and quantity of water for basic human needs, threatening the effective enjoyment of the human rights to water and sanitation for potentially billions of people. The hydrological changes induced by climate change will add challenges to the sustaina...
This Investment Plan defines the costs of achieving and sustaining the goal and objectives set out in the National Strategy for Rural Water Supply, Sanitation and Hygiene (WASH), WASH in Schools and WASH in Health Facilities (2016). It covers WASH in rural areas, schools (primary to high school...
Source: MIMU The mangrove forests of the Ayeyarwady Delta have sustained one of the highest deforestation rates in Myanmar. The cause of this loss has been primarily anthropogenic in nature, including agricultural land expansion and the harvesting of wood for fuel and construction purposes. The effe...
This chapter outlines the status of hydropower development in Myanmar. In absence of a hydropower policy or plan in Myanmar, the Strategic Environmental Assessment (SEA) will assess the existing hydropower plants and planned projects in the major river basins and sub-basins. The analysis firstly cov...
This study seeks to understand water usage patterns in Mandalay and to assess the possibility of and the extent to which current water tariffs can be increased or reconfigured.  The researchers used a combination of in-depth interviews and a survey covering 1480 households and MSMEs across six ...
Coping with flood disasters: new lessons from COVID-19?Kyaw Zin Htoon1, Soe Su Su San2, M. Shah Alam Khan3, Mohanasundar Radhakrishnan4 and Chris Zevenbergen4 1Medical doctor Yangon, Myanmar2Myanmar Medical Association, Myanmar3Bangladesh University of Engineering and Technology, Bangladesh4IHE Delf...
The project will address urgent urban resilience and water infrastructure needs associated with bulk water supply in Yangon. It will complement Yangon City's efforts to expand reliable and safe water service coverage to 80% by 2040. The project ourputs are (i) Resilient bulk water transmission ...
A Year on the Irrawaddy was written by the wife of an oil-boat captain plying the trade on the Irrawaddy River in Burma. It is the unassuming tale of the hard lives of sailors and shoremen alike. The turn of the century, when this wife took the unusual step to follow her husband on board for most of...
​Have you sung songs while you are showering? How does it usually feel?  Feels like all the problems, difficulties and frustration go away while singing out loud. You know that feel, right? We would like to present you our favorite water songs. And we like to know yours!  Please check out ...
SEA – Final Report For Stakeholder Review The SEA Final Report recommends a balance between hydropower development and natural resource protection in each major river basin in Myanmar, contributing to the healthy functioning of these rivers for the next century and beyond. It also recommends im...
Mr. Christopher Bonzi (Hydropower Expert) from WWF presented why environment flows are important and lessons learning from other countries at Symposium - The Science and Policy of Environmental Flows in Myanmar on 15th of August at Inlya lake hotel organised by WWF Myanmar.   Download PDF File ...
 This procedure is enacted by Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) on 2015 Dec 29th.  In Burmese Language.   Download PDF File Here
Hightlights a. Due to heavy torrential rains as a result of Southwest Monsoon since 4 July 2018, nine provinces were affected thus far with widespread flooding and landslides reported. Four provinces in Myanmar are most affected, namely Kayin, Mon, Tanintharyi and Bago. See figure below on probable ...
Lessons Learnt from Taung Thaman Lake Water Pollution by U Maung Maung Oo, Natural Green at World Water Day 2018, NayPyiTaw, Myanmar.The presentation highlighted the causes of water pollution in Taung Thaman Lake, the current situation of Taung Thaman lake water quality and the collapse of ecosystem...

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal