သဘာ၀တရားျကီးကေတာ့သင္ေပးေနပါတယ္ ……….. ကၽြန္ေတာ္တို ့ကေရာ သင္ယူေနျကရဲ့လား

သဘာ၀တရားျကီးကေတာ့သင္ေပးေနပါတယ္ ……….. ကၽြန္ေတာ္တို ့ကေရာ သင္ယူေနျကရဲ့လား

Share this article:

Dr. Cho Cho Thin Kyi and Water Resources Engineering master students of YTU share about water quality assessment they conducted in Inya and Kandawgyi lakes. The water quality parameters they analysed and results of the assessment are shared.

Share this article:

More than Ks 300 billion to be spent on roads, bri...
More than K9 billion owed for irrigation in Mandal...

Related Posts

 

Comments

Already Registered? Login Here
No comments made yet. Be the first to submit a comment

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal