ဤအစီအရင်ခံစာသည် ဘားအံမြို့နယ် မြိုင်ကလေးဒေသရှိ တန် ၄,၀၀၀ ဘိလပ်မြေစက်ရုံတွင် ကျောက်မီးသွေးလောင်စာ စတင်အသုံးပြုပြီးနောက်ပိုင်း ဒေသခံများအသက်ရှင်ရေးအတွက် နေ့စဥ်မှီခိုနေရသော ရေအရင်းအမြစ်များ အရည်အသွေးပြောင်းလဲခြင်း၊ ဒေသခံများ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာခံစားနေရခြင်းနှင့် လူမှုစီးပွားရေးကျဆင်းခြင်းတို့ကို ၂၀၁၉ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၀ခုနှစ် သြဂုတ်လအထိ လွှမ်းခြုံစစ်တမ်းကောက်ယူထားမှုအား အနှစ်ချုပ်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ 

အစီအရင်ခံစာကို အောက်ပါ စိမ်းလန်းအမိမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း (ALARM) ၏ website တွင်ရယူနိုင်ပါသည်။