ကျေးလက်ရေပေးဝေရေးဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာလက်စွဲ

Share this article:


စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကျေးလက်နေပြည်သူများ သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ ရရှိရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၏ ဒေသအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသော ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ လျာထားဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ၊ လုပ်ငန်းအရည်အသွေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ ပြည့်မီသည့် ဒီဇိုင်းပုံစံများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ရာတွင် လွယ်ကူနိုင်စေရန် နှင့် မြေပေါ်မြေအောက် သဘာဝအရင်းအမြစ်များအား စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ရေးသားထားပါသည်။

ဤအင်ဂျင်နီယာလက်စွဲစာအုပ်တွင် 

  • ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ရေရရှိရေးနည်းလမ်းများ
  • ရေမီတာသုံးရေပေးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ
  • မြေအောက်ရေစူးစမ်းရှာဖွေ တိုင်းတာမှု
  • အခြေခံစက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း
  • စက်ရေတွင်းဟောင်းများပြင်ဆင်ခြင်း
  • ကျေးလက်ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းများ လျာထားရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေခံမူများ
  • ကျေးလက်ဒေသရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန် နှင့် သိရှိလိုက်နာရန်အချက်များ
  • ရေသန့်စင်ခြင်း (Purification of Water)
  • ရေအရည်အသွေးစမ်းသပ်ခြင်း (Water Quality Test)
  • အာဆင်းနစ်လျော့ချခြင်း နည်းစနစ် စသည့် အကြောင်းအရာများစွာ ပါဝင်ပါသည်။

Share this article:

Bio-based value chain analysis for sustainable man...
Modeling Approach for Earthen Dam Breach Analysis ...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.myanmarwaterportal.com/

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal