ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် လာမည့်ကာလများ၌ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည့် သင်တန်းများ၌ကောင်းမွန်တိုးတက်သော သင်ကြားနည်းစနစ်များအသုံးချနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာ ဌာနမှ အားသွန်ခွန်စိုက်ဆောင်ရွက်နေကြပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှစ၍ The Water Agency၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့် VU Amsterdam တက္ကသိုလ်မှ တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများသည်ခြောက်ပတ်ကာလမျှကြာမြင့်သည့်"သင်ယူခြင်းအတွက်သင်ကြားခြင်း" အစီအစဉ်ကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြသည်။

၂၀၂၀ခုနှစ် မတ်လအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကနဦးအစည်းအဝေးတွင် ဒေါက်တာစိမ်းလဲ့အေး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင်များမှ စတင်ဖွင့်လှစ်မည့် ရေပညာရပ်ဆိုင်ရာဘွဲ့ကြိုသင်တန်း၌ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုကိုပဓာနထားသည့် သင်ရိုးညွှန်းတန်းကိုအဓိကထား အသုံးပြုရေးဆွဲရန် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ၏။ ထို့နောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ပညာရေးဝန်ထမ်းကိုးဦးသည်VU Amsterdam တက္ကသိုလ်မှ Dr. Anja Swennenနှင့် Stephen Etinkတို့၏ ပံ့ပိုးကူညီပေးမှုဖြင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုအခြေပြုသင်ရိုးညွှန်းတန်းနှင့် လက်တွေ့လေ့လာမှုအခြေပြုပညာရေးစနစ်၏ အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်း သင်ကြားခွင့်ရသည့် သင်တန်းအစီအစဉ်တွင် ဝင်ရောက်ပါဝင်လေ့လာခဲ့ကြသည်။


ယင်းသင်တန်းအစီအစဉ်သည် အမှန်တကယ်အသုံးချနိုင်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ခုရေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက် သင်တန်းသားများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် တောင်းဆိုချက်များအညီဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စာတွေ့အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ သင်ကြားခြင်းနည်းစနစ်အမျိုးမျိုး(case-based, project-based, problem-based)မှရရှိခဲ့ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုများပေါ်အခြေခံ၍သော်လည်းကောင်း လက်တွေ့လေ့လာမှုအခြေပြုပညာရေးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်အခြင်းအရာများကိုသိရှိစေရန် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဒေသတွင်းပညာရေးဝန်ထမ်းများ၏ သဘောတူချက်နှင့်အညီ ထိုသင်တန်းစီမံပို့ချခြင်းလည်းဖြစ်သည်။

ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာ ဌာနသည် သင်တန်းမှ သင်ကြားလေ့လာပြီးစီးသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများကို ပြဿနာအခက်အခဲများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်သူများ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူများသာမက တက်ကြွလှုပ်ရှားသည့် ဂေဟဗေဒပညာရှင်အဖြစ်ရော နိုင်ငံသားကောင်းများအဖြစ်ပါ ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့် လေးနှစ်တာကြာမြင့်မည့် ယင်းဘွဲ့ကြိုသင်တန်းကို ရွှေ့ဆိုင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး လာမည့်ပညာသင်နှစ်ကာလမှသာ ကျောင်းသားဦးရေ ၅၀ဖြင့် စတင်သင်ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။Translated by Thidar Maung Maung
...

Organized the “Teaching for Learning” Program for Water and Environment Studies Department of University of Yangon - Myanmar Water Portal

Water and Environment Studies Department put a lot of efforts in improving the teaching practices, which can be helpful in their upcoming course in the coming months at the University of Yangon. Starting from the first week of November 2020, the six-