Wetland

စိမ့္ေျမေဒသႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ျခင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ႔စိမ့္ေျမေဒသမ်ားေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ "စိမ့္ေျမေဒသႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ယွဥ္တဲြဖံြ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး" ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ စိမ့္ေျမေဒသႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔သည္ အက်ိဳးစီးပြားကဲြလဲြေနသည္ဟု မွတ္ယူထားၾကေသာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ဒီေဆာင္ပုဒ္သည္ ထူးျခားေကာင္း ထူးျခာ...
Read more
Nazava water filters

Paying too much for drinking water? Here is what you can do

In Myanmar, as in many other Southeast Asian countries, you cannot drink water from the tap. Buying water is expensive and conventional treatment methods are inconvenient. A Dutch couple made it their mission to make getting safe drinking water much easier. After being highly successf...
Read more
basin-1

Biodiversity, people’s livelihoods at risk in Chindwin River Basin

26 Feb 19 - Source: Myanmar Times - The Chindwin River, the largest tributary of the Ayeyarwady River, is vital to the lives of thousands of communities in Myanmar. Its basin ecosystem offers ecological services and biological diversity that provide the essential needs for six million people, from d...
Read more
Journal

Myanmar Water Journal - March 2019

Myanmar Water Journal - March 2019 Welcome to the March edition of the Myanmar Water Journal. Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector. ​Special Features ​Banner Packages are shown in this edition. If you would like to promote your company or or...
Read more
A Role Play of Wetlands in Yangon

A Role Play of Wetlands in Yangon

​This article is a feature article dedicated to World Wetlands Day 2019. We prefer to write about the wetlands in Yangon, additionally, which can be created into public spaces without losing its essence. Therefore, the interview talk from Raphael Monnier gave valuable input for showing the importanc...
Read more
“Saving the Chindwin” Campaign aims to increase public awareness

“Saving the Chindwin” Campaign aims to increase public awareness

​​ Date ​17th February, 2019 (Sunday) ​ Starting Point ​ Front of CRBO office, Monywa, Sagaing Region ​ Campaign Area ​Around CRBO office (nearby City Hall), Kyauk-Saung Jetty and Shipping area ​ Participants ​Hon. Chief Minister Dr. Myint Naing of the Sagaing Regional Government, and other Minister...
Read more
Photo

Ports of the Future - lecture by Prof. Tiedo Vellinga

What can the port of Yangon look like in the future? How to establish development of the port in the most sustainable way? In collaboration with the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and TU Delft, The Water Agency is organizing an expert lecture on Port Development on February 28th. Prof. Ti...
Read more
Groundwater and Health

ေျမေအာက္ေရႏွင့္က်န္းမာေရး၊ (Groundwater & Health) အပိုင္း ၃

က။ ေသာက္သံုးေရအတြက္ စက္ေရတြင္းတူးရန္ ေနရာေရြးခ်ယ္ပါက ေအာက္ပါတို႔ကို အဓိကစဥ္းစားပါရန္။ ၁။ မိလႅာအညစ္အေၾကးစြန္႔ကန္၊ပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္အနဲဆံုးေပ(၅၀)ကြာေ၀းရန္ ၂။ အသံုးမျပဳသည့္တြင္းႏွင့္အနဲဆုံးေပ(၅၀)ကြာေ၀းရန္ ၃။ ျခံ၀န္းအတြင္းရိွက်င္းအိမ္သာႏွင့္အနဲဆံုးေပ(၅၀)ကြာရန္ ၄။ စြန္ျပစ္ပစၥည္းအမွုိက္ပံုႏွင့္အနဲဆံုးေပ...
Read more
lower-paung-laung-dam

Dams help in socio-economic development

20 Feb 19 - Source: Mizzima - As civilizations developed, there was a greater need for water supply, irrigation, flood control, navigation, water quality, sediment control and energy. A serious challenge to climatic adaptation is represented by struggling with irregular and unreliable freshwater sup...
Read more
Article-Cover-Picture

ေရ သယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရး

​အက်ဥ္းခ်ဴပ္ အေရးပါးဆံုးေသာ ေရခ်ိဳသယံဇာတမ်ား မညစ္ညမ္းေစရန္နွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို တန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဴရမည္ျဖစ္သည္။ လူသားဘ၀ ရွင္သန္ရပ္တည္နုိင္ေရး၊ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႕အတြက္ တစ္နုိင္တစ္ပိုင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသျဖင့္ ကိုယ္စီကိုယ္ငွာ လုပ္ေဆာင္ၾကပါ...
Read more
Photo

Japanese company offers new wastewater solution

18 Feb 19 - Source: Myanmar Times - A Japanese company says it has developed new wastewater treatment technology for buildings and industry that is more effective in protecting the environment. IGE Energy Co Ltd introduced PVA gel, or polyvinyl alcohol hydrogel, which it said immobilises harmful mic...
Read more
Tags:
Photo

FMO and WWF agree to develop bankable water projects in Myanmar and Zambia

​The Dutch Development Bank will fund the development of potential wastewater treatment projects in the Irrawaddy and Kafue river basins 17 Feb 19 - Source: WWF - Like most countries, Myanmar and Zambia are facing worsening water risks with their rivers and freshwater resources under ever-increasing...
Read more
Groundwater and Health

ေျမေအာက္ေရႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ (Groundwater & Health) အပိုင္း ၂

ေျမေအာက္ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ေနသည့္ဓါတ္ပစၥည္းမ်ား၏စံႏွန္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္က်န္းမာေရးသက္ေရာက္မူ႔မ်ား (Dissolved Chemical Properties, Standard (WHO2011) and Health Impact & Remarks) (အသံုးျပဳသည့္ယူနွစ္ = မီလီဂရမ္ပါလီတာ (mg/l =milligrams/liter, or parts per million (ppm ); Nephelometric Turbidity Units (NT...
Read more
sand_milko-39_1

‘Our land is collapsing around us’: Ayeyarwady at risk from rampant sand mining

Irresponsible sand mining in the Ayeyarwady River is destroying the livelihoods of farmers and fishers and placing environmental stress on the nation's rice bowl. ​ By HEIN KO SOE and CLARE HAMMOND | FRONTIER ON JANUARY 16, about 250 residents of Thet Thit Kyun village tract in Bago Region sailed in...
Read more
Tags:
water-01

Water, traffic projects set to improve Yangon

​12 Feb 19 - Source: Myanmar Times - Yangon has been striving to cope with the demands of modernisation ever since the military junta that ruled the country for over half a century gave way to the pressure of reforms nearly a decade ago. The city's ageing infrastructure, some of which dates back to ...
Read more

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal

Subscribe to our newsletter.