ေရငန္ (Salt water)၊ လူ၊က်ြဲနြား၊တရိစာၦန္တို႔ မေသာက္သံုးႏွိင္ေသာေရ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ့ေျပးစမ္းသပ္နည္းမွာ ထိုေရကိုလွ်ာျဖင့္ အနဲငယ္တို႔ၾကည့္ပါက လက္ဖခံႏ်ိင္ေလာက္သည့္ ငံေသာအရသာကို ရေပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ပင္လယ္ေရ၊ ဆားငန္ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ေနေသာဓါတ္ဆားပမာဏသည္ လူသတၱ၀ါတို႔၏  ေသြးထဲတြင္ရိွသည့္ ဓါတ္ဆားပမာဏ ထ...
14 April 19 - Source: Global New Light Of Myanmar - The Ayeyawady Region is a delta area with full of rivers and creeks. Fertile land and abundant aquatic resources are major source of livelihood for local people. The region was widely known as a granary of Myanmar, and the promotion of its agricult...
12 April 19 - Source: Myanmar Times - The Myanmar Environmental Assessment Association (MEAA) enter into an agreement with the International Finance Corporation (IFC) to improve environmental and social (E&S) risk assessment and management skills in the private sector. The MEAA, which has over 1...
The Sustainable Mekong Research Network (SUMERNET) announces a call for concept notes for its research grants for 2019. This phase of the programme (2019-2028) is titled SUMERNET 4 All, focusing on water insecurity in the Mekong Region. The total fund available in this round is 12,000,000 SEK for 12...
A Happy New Year to all and I hope you are having a good start to 2019. We ended 2018 with a very important milestone in the life and work of NYDC. We presented the first version of the master planning of the New Yangon City at a highly successful Visionary Workshop. The workshop was attended by Yan...
11 April 18 - Source: Irrawaddy - YANGON — A floating Thingyan will be held for the first time ever over the four days of this year's annual water festival with many activities aimed both at promoting the culture of the ethnic Intha who live around Shan State's popular Inle Lake and at boosting tour...
​Introduction  The desalination of brackish water is a necessary process due to seawater intrusion and the scarcity of potable water inDala township in the Yangon region of Myanmar. The application of capacitive deionization (CDI) was proposed anddemonstrated for the desalination of ground wate...
09 April 19 - Source: Myanmar Times - At 6pm each day, Ko Aung Si Thu, an employee of the Yangon City Development Committee (YCDC), starts collecting garbage on Anawrahta street in Pazundaung township. He works until 6am the next day. While making his rounds, he often finds potentially dangerous was...
09 April 19 - Source: Eleven Myanmar - Weather will be hotter than usual in this year and Myanmar may face water shortage due to El Niño and late monsoon arrival, said meteorologist Chit Kyaw. "El Niño could bring some weather changes in this year and all meteorologists forecasted that the arrival o...
07 April 19 - Source: Global New Light Of Myanmar - New facilities are being developed in Yangon for leisure and recreation of the locals and for attracting more visitors. An aquarium of international standard is set to open in Kandawgyi Park by October 2019, according to the sources of Yangon City ...
05 April 19 - Source: Myanmar Times - The grand entrance gate is built using hundreds of discarded water bottles. In the entrance of the gate, huge curtains hang, made from sewn together instant coffee packs. It is ostensibly revolting. A literal palace of trash, but people want to take selfies with...
05 April 19 - Source: Myanmar Times - Despite severe damage in the past two decades, Myanmar's environment has improved, according to U San Oo, deputy director general of the Environmental Conservation Department. During a press conference at the ministry on Thursday, he credited the improvement of ...
Myanmar Water Journal - April 2019 Welcome to the April edition of the Myanmar Water Journal. Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector. ​Special Features of Thingyan Festival ​Since Thingyan Festival is a long history and traditional ceremony in...
Over 300 water-minded people travelled to the capital of the Republic of the Union of Myanmar to celebrate Myanmar's World Water Day (5-6 March). It is a mean of focusing attention on the importance of freshwater and advocating for the sustainable management of freshwater resources. This year's glob...
On 21st of March, during a kick-off meeting at Yangon City Hall the Yangon Flood Model was initiated in which the outlines of the project were presented. This project will support not only ongoing initiatives on Integrated Water Resources Management (IWRM) and Disaster Reduction Management but also ...

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal