ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါဆံုး သဘာ၀သယံဇာတတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီး အတြက္ သီးသန္႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ထား႐ွိ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ​ျမစ္ဆံုကိစၥ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးျခင္း၊ အပူပိုင္းေဒသ ႏွင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚတြင္ ျမစ္ကမ္းပါး တိုက္စားမႈ ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား စိုးရ...
29 Apr 19 - Source: Myanmar Times - Most people in Yangon Region affirmed that they are obviously feeling the higher temperatures these past few week days compared with same time this year. "People don't take taxis when it's very hot. Most people don't even go out unless they have to. This cuts the ...
29 Apr 19 - Source: Myanmar Times - Hidden deep in the forest about 250 kilometres from the notorious sin city of Mine Lar in Shan State is the decrepit Sut Lway jetty on the Mekong River. Despite its tumble-down appearance, Sut Lway is the gateway for an illicit trade in luxury motor vehicles and o...
28 Apr 19 - The second phase of the IWRM project has been approved for funding by the Norwegian embassy in Myanmar. The project is part of the Myanmar Norway Environmental Programme phase II. Five new years for the Integrated Water Resources Management – Training and Institution Building project fro...
25 Apr 19 - Source: Eleven Myanmar - The region government is planning to run water bus in Ngamoeyeik creep for the convenience of water transport, said Yangon Region Chief Minister Phyo Min Thein during an interview with Myanma Ahlin newspaper. If the water transport is used, it can reduce the traf...
24 Apr 19 - Source: Myanmar Times - Two people were killed and about 4000 people were displaced by windstorms that pummelled villages across the country in early April, the Disaster Management Department said. The two fatalities were villagers in Sagaing Region, where over 100 houses were torn apart...
24 April 19 - Source: Myanmar Times - Nyaung Ni Pin's villagers can now barely recall those happy times when they could just go down to the Dotehtawady River to splash in, as well as drink, its clear water. Fish were abundant and the river was the lifeblood of the village of about 1000 people, as we...
Introduction—China's Stalled Dam Project in Myanmar On January 12th, the Embassy of the People's Republic of China (PRC) in Myanmar issued a statement warning Myanmar that if it failed to resolve the dispute over the stalled Myitsone Hydropower Dam project in Myanmar's northern state of Kachin, "con...
23 Apr 19 - Source: Myanmar Times - Thousands of people in Waingmaw township in Kachin State protested against the resumption of the stalled Myitsone Dam project on Monday. The protesters said they would prefer the state to be underdeveloped rather than to see the project resume because they said it...
14 April 19 - Source: Global New Light Of Myanmar - The Ayeyawady Region is a delta area with full of rivers and creeks. Fertile land and abundant aquatic resources are major source of livelihood for local people. The region was widely known as a granary of Myanmar, and the promotion of its agricult...
The Sustainable Mekong Research Network (SUMERNET) announces a call for concept notes for its research grants for 2019. This phase of the programme (2019-2028) is titled SUMERNET 4 All, focusing on water insecurity in the Mekong Region. The total fund available in this round is 12,000,000 SEK for 12...
11 April 18 - Source: Irrawaddy - YANGON — A floating Thingyan will be held for the first time ever over the four days of this year's annual water festival with many activities aimed both at promoting the culture of the ethnic Intha who live around Shan State's popular Inle Lake and at boosting tour...
On 21st of March, during a kick-off meeting at Yangon City Hall the Yangon Flood Model was initiated in which the outlines of the project were presented. This project will support not only ongoing initiatives on Integrated Water Resources Management (IWRM) and Disaster Reduction Management but also ...
03 April 19 - Source: Myanmar Times The government is owed more than K9.1 billion for water supplied for irrigation in Mandalay Region, according to Mandalay Auditor General Daw Khin Aye Swe. From 2006-2007 to 2016-17, K9.14 billion was not paid to the government by township, ward or village tract a...
2 April 19 - Source: Global New Light Of Myanmar - The Dee Doke waterfall in Mandalay Region, which is regarded as PyinOoLwin's second Peik Chin Myaung on account of its scenic views, is crowded with visitors. Visitors find the waterfall, surrounded by beautiful mountains, quite attractive. They pre...